Gudstjenester

Søndag den 26. August          kl 10.30                                13.s.e. Trin
Prædikant: Kirsten Høg.


September 

Søndag den 2. kl. 10.30 14.s.e. Trin.


Søndag den 9.  kl. 10.30  15. s.e. Trin.


Søndag den 23.  kl. 10.30 17. s.e. Trin. Høstgudstjeneste og jubilæum, frokost


Oktober     

Søndag den 7.  kl. 10.30 19.s.e. Trin.

Søndag den 21.  kl. 10.30 21. s.e. Trin.