Intern billeder

Retningslinjer for størrelser på billeder og angivelse af filnavne

 • Filnavn: Ved upload af billeder: Notér i filnavnet på det enkelte billede, hvilken størrelse det er i, målt i antal pixels. Så er det lettere at se, når man bladrer rundt i billedarkivet, om man har fat i et billede, som passer (nogenlunde) i den skabelon, man arbejder i.

 • Pixels noteres som (vandret antal x lodret antal). Eksempelvis kunne filnavnet på det vandretliggende billede af kirken nedenfor kan således være: Kirke (265x115)

Odoo CMS - a big picture
 • Filformat: Som udgangspunkt JPG eller PNG.

 • Farveprofil: Der findes forskellige farveprofiler, som både er styrende for billedets størrelse og udseende. Som udgangspunkt anbefales sRGB til billeder til hjemmesiden for at sikre skarpe farver og en tilstrækkelig komprimering af billedfilen. Konverteringen til denne farveprofil kan fx laves i Protoshop eller i det gratis program Gimp. Se evt. mere om farveprofiler her. I andre programmer kan alternativt vælges forudindstillede komprimeringsmuligheder som "Komprimer til websider" (Microsoft Office Picture Manager).

 • Skabelonerne nedenfor: Samtlige billedformater i programmets skabeloner er medtaget. De skabeloner, vi gennemgående benytter, er lagt øverst.

 • Detaljer på skabelonerne nedenfor: Nedenfor eller ved siden af hvert billede er et tekstfelt, hvor der står skabelonens navn, billedets dimensioner m.m. I disse tekstfelter kan også tilføjes andre bemærkninger, fx hvis vi generelt benytter nogle andre dimensioner i den pågældende skabelon, end programmet lægger op til.

 • Fravigelse fra dimensionerne ved skabelonerne: De angivne dimensioner ved billederne nedenfor bruges som en rettesnor, men kan godt fraviges. Fx hvis det er hensigtsmæssigt ift. motivet og/eller omfanget af en tekst ved siden af et billede.

Odoo billede og tekstblok

A Section Subtitle

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Start with the customer – find out what they want and give it to them.

Følgende skabeloner: Image-Text, Text-Image (samme med billedet i hhv. venstre og højre side)

Dimensioner: 352x300

Lignende dimensioner anvendes ved billeder i skabelonen Text-Image

Odoo - Sample 1 for three columns

Feature One

Adapt these three columns to fit you design need. To duplicate, delete or move columns, select the column and use the top icons to perform your action.

Odoo - Sample 2 for three columns

Feature Two

To add a fourth column, reduce the size of these three columns using the right icon of each block. Then, duplicate one of the column to create a new one as a copy.

Odoo - Sample 3 for three columns

Feature Three

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change it's rounded corner style.

Skabelonnavn: Three Columns

Dimensioner: 1600x1067

Programmet anvender som udgangspunkt billeder af samme størrelse som de store baggrundsbilleder, der bruges til skabelonerne Cover, Big message og Parallax, og billederne fylder da heller ikke mere end ca. 120 KB pr. stk. Hvis man véd, at billedet kun skal bruges i denne skabelon, kan man overveje at nedjustere dimensionerne til fx 600x400.

A Great Headline

A good subtitle

A great way to catch your reader's attention is to tell a story. Everything you consider writing can be told as a story.

Great stories have personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assists with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Odoo CMS- Sample image floating

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide general audience in mind, your story will ring false and be bland. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

A great way to catch your reader's attention is to tell a story. Everything you consider writing can be told as a story.

Great stories have personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assists with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide general audience in mind, your story will ring false and be bland. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

Skabelonnavn: Image Floating (billede inde i tekst; teksten her er taget fra en anden skabelon)

Dimensioner: 650x237

Vær opmærksom på: 

 • muligheden for billedtekst, som er indbygget i eksemplet i skabelonen.

 • mulighed for at styre margin, samt om billedet skal være i højre eller venstre side i menuen "Tilpas" ved denne skabelon.

DE NEDENSTÅENDE SKABELONER ER DEM, VI IKKE SÅ OFTE BENYTTER

Headline

With a great subtitle

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Følgende skabeloner: Cover, Big message, Parallax (ovenfor ses Cover)

Dimensioner: Billederne i programmets forhåndsindstillede baggrundsbilleder har dimensionerne 1600x"skiftende højde". Dvs. 1600 pixels brede og mellem 766 og 1200 pixels høje, afhængigt af, hvilket billede man vælger.

Vær opmærksom på:

 • at dele af et anvendt billede, som ikke kan ses i din visning, måske vil kunne ses på andre skærme. Test fx med mobilvisningen (klik på den lille mobiltelefon øverst til højre)

 • muligheden for at arbejde med billedets størrelse og visning under Tilpas -> Background Image Sizing.

A Punchy Headline

Odoo CMS - a big picture

A Small Subtitle

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it. It does not have to be long, but it should reinforce your image.

Kontakt os »

Skabelonnavn: Big Picture

Dimensioner: 898x542

Skabelonnavn: Image Gallery

Dimensioner: 

 • Højden på blokken kan justeres. Hvis den anvendes i den form, som den umiddelbart kommer frem i, er en billedhøjde på ca. 500 pixels passende (billedet af kirke og forsamlingshus i dette eksempel er 653x490).

 • Ved slideshow bør anvendes billeder med nogenlunde samme højde (i modsætning til i eksemplet ovenfor).

Vær opmærksom på: mulighed for slideshow og andre opsætninger i menuen "Tilpas" -> "Mode" ved denne skabelon.