Vielse

Er blot den ene part medlem af valgmenigheden, er det gratis.

For ikke-medlemmer koster det 3.000 kr. Ritualet er det samme som i sognekirken.

Henvendelse om vielse rettes til valgmenighedspræsten.